วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2557

วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557

 สวยมาก..สบายตา

รู้อย่างแท้จริง...

 " เชื่อหนังสือจนหมด สู้อย่ารู้หนังสือเลยดีกว่า "
        ความรู้หาได้จากหนังสือก็จริงอยู่
  แต่...แท้จริงแล้วความรู้มีอยู่ทุกที่ เราสามารถหาได้จากทุกที่เช่นกัน
    หรือ ที่เขาเรียกว่าความรู้รอบตัว
     บทความข้างต้นนี้ สอนให้รู้ว่าอย่าเชื่อหนังสืจนหมดเพราะหนังสือ
   ก็มีผิดเหมือนกัน ดั่งที่สำนวนไทยว่าไว้ สี่เท้ายังรู้พลาด นักปราดยังรู้พลั้ง..